Lietuviškai

MOKYMO MEDŽIAGA

Mokymo medžiagoje Jūs rasite:

– Europos kultūros paveldo ir turizmo srities pratybų
rinkinį profesinių mokyklų mokytojams (36 pratimus);

– viktoriną kultūros paveldo pažinimo tema (10 temų);

– interaktyvų žaidimą, skirtą plėsti žinias Europos
kultūros paveldo tema.