VERITAGE MOKYMO PRIEMONĖS MOKYTOJUI

Šiame VEritage pratimų rinkinyje rasite 36 kultūros paveldo pažinimo užduotis, integruojančias į profesinio mokymo programų bendruosius modulius įtrauktus mokomuosius dalykus. Šalia jų, siūlomi pratimai  apjungia ir išsamiai pristato galimybę atliekant jas tobulinti ir bendrąsiais mokymosi visą gyvenimą kompetencijas. Užduotyse nagrinėjamos temos, pristatančios materialaus kultūros paveldo objektus ir nematerialaus kultūros paveldo reiškinius, įtrauktus į UNESCO ar atskiros šalies saugotinų kultūros objektų sąrašą, apjungia raštingumo, kompiuterinio raštingumo, rinkodaros, ekonomikos, darbuotojų saugos ir sveikatos, ekonomikos ir kt. mokomuosius dalykus. Kultūros paveldas šiuose pratimuose aptariamas šių dienų kontekste, siekiant padėti geriau mokiniams suprasti jo aktualumą šiandien.

More

VIDURVASARIO ŠVENTĖS KELIONĖ EUROPOJE

Nuotraukos šaltinis: https://unsplash.com/

Pratimo veiklomis siekiama skatinti susidomėjimą švenčių tradicijomis; padėti geriau pažinti Europos šalių vidurvasario švenčių tradicijas; atpažinti įvairių šalių vidurvasario šventės tradicijų skirtumus ir panašumus; identifikuoti istorinį senųjų tradicijų virsmą šiuolaikinėse vidurvasario šventės tradicijose; skatinti rūpinimąsi kitų saugumu ir aplinka.

More

Vidurvasario šventės kelionė Europoje

MADOS DETEKTYVAI: SPALVOS IR RAŠTAI – NUO SENŲJŲ LAIKŲ IKI ŠIŲ DIENŲ

Nuotraukos šaltinis: http://www.baltai.lt/?p=15715

Pratimo veiklomis siekiama didinti tautinio kostiumo žinomumą; skatinti susipažinti su Europos šalių tautiniais kostiumais; atskleisti skirtingų šalių istorinius ryšius.

More

Mados detektyvai: spalvos ir raštai – nuo senųjų laikų ir šių dienų

VERITAGE MOKYMO PRIEMONĖS MOKYTOJUI

GILYN Į MENĄ

Nuotraukos šaltinis: https://arts.vive.com/us

Pratimo veiklomis siekiama pagilinti žinias apie visame pasaulyje žinomus ir mokinių gyvenamojoje vietoje esančius vizualinio meno objektus; skatinti mokinių susidomėjimą dalyvauti kultūrinėse iniciatyvose; išsiaiškinti vizualinio raštingumo kompetencijų ugdymo(-si) būdus.

More

Gilyn į meną

#nauja #greita VS #sena #lėta

Pratimo veiklomis siekiama paskatinti susidomėti kiekvieno mūsų individualiu indėliu išsaugant kultūros paveldą ir išlaikant praeities tęstinumą.

More

#Nauja #Greita VS #Sena #Lėta

VERITAGE MOKYMO PRIEMONĖS MOKYTOJUI

ISTORIJA SLYPINTI AUKŠČIAUSIUOSE PASTATUOSE

Nuotraukos šaltinis: https://pixabay.com/

Pratimo veiklomis siekiama supažindinti mokinius su Europos architektūros istorijos paveldu bei architektūrinėmis vietomis, žinomomis pagal jų išskirtinį pastato aukštį bei jų reikšme visuomenės raidos perspektyvoje.

More

Istorija slypinti aukščiausiuose pastatuose

EUROPOS PAVELDO ŽENKLAS 

Nuotraukos šaltinis: https://ec.europa.eu

Pratimo veiklomis siekiama plačiau supažindinti su Europos istorijai svarbių įvykių chronologija; suteikti mokiniams galimybę susieti įvairius reikšmingus istorinius faktus, suformavusius aplinką, supančią juos šiandien.

More

Europos paveldo ženklas

VERITAGE MOKYMO PRIEMONĖS MOKYTOJUI

NEMATERIALUS PAVELDAS

Nuotraukos šaltinis: https://www.lnkc.lt

Pratimo veiklomis siekiama supažindinti mokinius su įvairių šalių nematerialaus kultūros paveldu; skatinti įvertinant nacionalinių nematerialaus paveldo praktikų individualumą ir išskirtinumą bei jų įvairovę kitose šalyse; paskatinti mokinius perduoti gerą nacionalinę patirtį ir tapti šalies nematerialaus kultūros paveldo objektų ambasadoriais.

More

Nematerialus paveldas

VESTUVIŲ TRADICIJŲ ĮVAIROVĖ

Nuotraukos šaltinis: https://www.itlietuviai.it

Pratimo veiklomis siekiama supažindinti mokinius su skirtingų šalių vestuvių tradicijomis; patobulinti žinias bei įgūdžius, reikalingus sėkmingai integruotis į augančią vestuvių turizmo rinką.

More

Vestuvių tradicijų įvairovė

VERITAGE MOKYMO PRIEMONĖS MOKYTOJUI

TVARUS TURIZMAS – MISIJA (NE)ĮMANOMA 

Nuotraukos šaltinis: https://visitneringa.com/lt/

Pratimo veiklomis siekiama padėti mokiniams geriau suprasti paveldo apsaugos politikos tikslus; plėsti mokinių suvokimą apie kultūros paveldo išsaugojimo naudą; atskleisti žmogaus veiklos poveikį kultūros paveldo išsaugojimui.

More

Tvarus turizmas - misija (ne)įmanoma

ŠOKOLADO ISTORIJA NĖRA TIK SALDI 

Nuotraukos šaltinis:  Florilegius / SSPL / Getty Images

Pratimo veiklomis siekiama skatinti domėjimąsi įvairiomis meno išraiškos formomis, pagilinti žinias Europos darbuotojų teisių srityje, skatinti domėjimąsi lyčių lygybės klausimais.

More

Šokolado istorija nėra tik saldi

VERITAGE MOKYMO PRIEMONĖS MOKYTOJUI

NOJAUS ARKA 

Nuotraukos šaltinis: Svalbardo pasaulinės sėklų saugyklos svetainė

Pratimo veiklomis siekiama supažindinti su egzistuojančiomis pasaulio biologinės įvairovės išsaugojimo praktikomis; paskatinti mokinius apsvarstyti žmogaus įtaką biologinės įvairovės išlikimui.

More

Nojaus arka

ANČIUVIŲ KELIONĖ 

Nuotraukos šaltinis: darbo autorė italė Elena di Capita

Pratimo veiklomis siekiama skatinti atskleisti žuvies / produkto – ančiuvo įvairiapusiškumą; paskatinti mokinius išsamiau pasidometi migracijos reiškinio priežastimis ir procesais.

More

Ančiuvių kelionė

VERITAGE MOKYMO PRIEMONĖS MOKYTOJUI

MAISTO MUZIEJUS 

Nuotraukos šaltinis: Jean-Pierre Dalbéra nuotrauka

Pratimo veiklomis siekiama išsamiau supažinti su muziejaus sąvoka; panagrinėti muziejaus tobulinimo galimybes.

More

Maisto muziejus

NAUJOVIŠKAS MAISTAS 

Nuotraukos šaltinis: Andreas Johansen ekranizacija „Vabalai“

Pratimo veiklomis siekiama susipažinti ir palyginti tradicinio ir naujoviško maisto ypatumus; susipažinti su ES įtvirtintomis naujoviško maisto reguliavimo taisyklėmis; susipažinti su debatų metodu.

More

Naujoviškas maistas

VERITAGE MOKYMO PRIEMONĖS MOKYTOJUI

DAIKTŲ KILMĖ

Nuotraukos šaltinis: iliustracija iš „Kiaušinių parodos“, pristatytos „DesignMarch“ 2019 m. kovo mėn.

Pratimo veiklomis siekiama praplėsti mokinių žinias apie įvairių simbolių komercializavimą; supažindinti su Canvas verslo modelio pritaikymo galimybėmis.

More

Daiktų kilmė

MAISTO PAKUOTĖS

Nuotraukos šaltinis: Andy Warhol (1928–1987) Campbell’s sriubos skardinės“–1962 m.

Pratimo veiklomis siekiama suprasti pakavimo funkcijas bei pakuotės, dizaino ir meno santykį.

More

Maisto pakuotės

VERITAGE MOKYMO PRIEMONĖS MOKYTOJUI

DIDYSIS XX-OJO AMŽIAUS TURAS

Paveikslas: Francisas Bassetas 1778 m. „Grand Tour“ Romoje – Prado mieste, Madride. Portreto autorius – Pompeo Batoni.

Pratimo veiklomis siekiama susipažinti su istorine Didžiojo turo reikšme; įgyti Google My Maps programos naudojimo įgūdžių.

More

Didysis XX-ojo amžiaus turas

MAISTO FOTOGRAFIJA

Pratimo veiklomis siekiama susipažinti su fotografijos istorija, XVI – XVII a. tapyba, ypač natiurmorto žanro tapyba, šiuolaikine fotografija bei organizacijos „Cedefop“ Europos agentūros veikla; patobulinti daugiakalbystės, raštingumo, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos bei skaitmenines kompetencijas.

More

Maisto fotografija

VERITAGE MOKYMO PRIEMONĖS MOKYTOJUI

ŽVEJYBA MŪSŲ GYVENIME

Nuotraukos šaltinis: https://pixabay.com

Pratimo veiklomis siekiama skatinti domėjimąsi nematerialiu Europos kultūros paveldu; padėti geriau pažinti Europos pakrančių regionų tradicijas; pagilinti žinias apie žuvininkystės svarbą, prasmę ir kultūrinę reikšmę kasdieniniame Europos gyvenime; skatinti rūpinimąsi aplinka.

More

Žvejyba mūsų gyvenime

ALUS, SENIAUSIAS RECEPTAS PASAULYJE

Nuotraukos šaltinis: Daniele Grischi, Flickr

Pratimo veiklomis siekiama skatinti mokinių susidomėjimą pramonės šakomis, jų vystymusi ir poveikiu ekonomikai atskirose ES šalyse.

More

Alus, seniausias receptas pasaulyje

VERITAGE MOKYMO PRIEMONĖS MOKYTOJUI

ILGA NUOTYKIŲ KUPINA ISTORIJA: ARBATA

Nuotraukos šaltinis: Wikimedia Commons

Pratimo veiklomis siekiama skatinti domėjimąsi arbatos gamybos ir gėrimo tradicijomis; padėti geriau pažinti Europos šalių arbatos tradicijas.

More

Ilga nuotykių kupina istorija: arbata

VYNAS – EUROPOS EKONOMIKOS VAROMOJI JĖGA

Nuotraukos šaltinis: Fshoq! Blog

Pratimo veiklomis siekiama pagilinti žinias vyndarystės, ekonominės veiklos įtaką regionams; išsamiau susipažinti su vyno turizmo vystymosi tendencijomis.

More

Vynas - Europos ekonomikos varomoji jėga

VERITAGE MOKYMO PRIEMONĖS MOKYTOJUI

NAMAI TEN, KUR KVEPIA DUONA

Nuotraukos šaltinis: https://stockphoto.com/

Pratimo veiklomis siekiama paskatinti mokinių domėjimąsi skirtingu šalių kultūra, atspindinčia duonos kepimo tradicijose; suteikti žinių, reikalingų formuojant sveikos mitybos įpročius.

More

Namai ten, kur kvepia duona

AMATAS – DALIS AMATININKO ŠIRDIES

Nuotraukos šaltinis: Flickr

Pratimo veiklomis siekiama suprasti tradicinių amatų vystymąsi ir reikšmę Europos kultūrai; suprasti masinės gamybos įtaką amatų išlikimui.

More

Amatas - dalis amatininko širdies

VERITAGE MOKYMO PRIEMONĖS MOKYTOJUI

UŽAUGINTA EUROPOJE

Nuotraukos šaltinis: Andreas Hillergren

Pratimo veiklomis siekiama atskleisti ūkininkavimo ir žemės ūkio įtaką Europos gyventojams; panagrinėti žemės ūkio įtaka mūsų kasdieniam gyvenimui; atskleisti žemės ūkio produkcijos išsaugojimu ateities kartoms svarbą.

More

Užauginta Europoje

MENAS IR PAMINKLAI

Nuotraukos šaltinis: Skitter Photos

Pratimo veiklomis siekiama pagilinti žinias apie kultūros paveldo objektus Europoje.

More

Menas ir paminklai

VERITAGE MOKYMO PRIEMONĖS MOKYTOJUI

EUROPOS PĖDSAKAI

Nuotraukos šaltinis: EC AV PORTAL 

Pratimo veiklomis siekiama susipažinti su išankstinių nuostatų ir stereotipų kilme; apžvelgti išankstinių nusistatymų bei stereotipų daromą įtaką kitų kultūrų pažinimui; gilinti mokinių žinias migracijos srautų Europoje istorijos  ir jos įtakos kultūros paveldo formavimuisi srityje.

More

Europos pėdsakai

BENDRAVIMAS BE ŽODŽIŲ

Nuotraukos šaltinis: Wikipedia

Pratimo veiklomis siekiama paskatinti mokinių domėjimąsi įvairiomis meno išraiškos formomis; atskleisti modernaus meno įtaką ir teigiamas galimybes turizmo verslo sektoriui.

More

Bendravimas be žodžių

VERITAGE MOKYMO PRIEMONĖS MOKYTOJUI

SUDALYVAUKIME VASAROS SAULĖGRĮŽOS ŠVENTĖJE 

Nuotraukos šaltinis: https://www.piqsels.com/

Pratimo veiklomis siekiama skatinti domėjimąsi švenčių tradicijomis įvairiose šalyse; geriau pažinti Europos šalių vasaros Saulėgrįžos švenčių tradicijas.

More

Sudalyvaukime vasaros saulėgrįžos šventėje

FIKA – ŠVEDIŠKA  KAVOS PERTRAUKĖLĖ

Nuotraukos šaltinis: https://www.flickr.com/

Pratimo veiklomis siekiama supažindinti Europos šalių poilsio pertraukų tradicijomis, požiūriu į jų aktualumą ir įtaką darbuotojų emocinei būsenai ir darbingumui.

More

Fika - švediška kavos pertraukėlė

VERITAGE MOKYMO PRIEMONĖS MOKYTOJUI

„LEDO VIEŠBUTIS“ –  ŽIEMOS TURIZMAS

Nuotraukos šaltinis: https://steemit.com

Pratimo veiklomis siekiama atskleisti žiemos turizmo paslaugų įvairovę ir galimybes; paskatinti mokinius tobulinti klientų aptarnavimo įgūdžius išskirtinėse turizmo šakose.

More

„Ledo viešbutis“ – žiemos turizmas

TRADICINIS ŠVEDIŠKAS / KALĖDŲ  STALAS

Nuotraukos šaltinis: https://stockholm-tours.com

Pratimo veiklomis siekiama skatinti domėjimąsi švenčių tradicijomis įvairiose šalyse; gerinti mokinių pasirengimą organizuoti ir aptarnauti pobūvius, apjungiančius skirtingas kultūras.

More

Tradicinis švediškas / Kaldėdų stalas

VERITAGE MOKYMO PRIEMONĖS MOKYTOJUI

VĖJO MALŪNŲ NAMAI

Nuotraukos šaltinis: https://www.mynewsdesk.com/

Pratimo veiklomis siekiama plėsti mokinių žinias apie literatūros ir turizmo sąveiką; plėsti mokinių suvokimą apie tvaraus turizmo galimybes, kurias vietovei suteikia sąsajos su literatūra; plėsti mokinių žinias apie literatūrinio turizmo Lietuvoje galimybes.

More

Vėjo malūnų namai

IŠ KNYGOS PUSLAPIŲ Į TURIZMO MARŠRUTĄ

Nuotraukos šaltinis: https://stockholm-tours.com

Pratimo veiklomis siekiama skatinti domėjimąsi švenčių tradicijomis įvairiose šalyse; gerinti mokinių pasirengimą organizuoti ir aptarnauti pobūvius, apjungiančius skirtingas kultūras.

More

Iš knygos puslapių į turizmo maršrutą

VERITAGE MOKYMO PRIEMONĖS MOKYTOJUI

TURAS PO ISTORINIŲ ĮVYKIŲ PASAULĮ

Nuotraukos šaltinis: https://diversamente.es

Pratimo veiklomis siekiama skatinti mokinių domėjimąsi istoriniais faktais; didinti mokinių gebėjimus pristatyti šalies istoriją apibūdinančius faktus. 

More

Turas po istorinių įvykių pasaulį

ARCHITEKTŪRA IR RELIGIJA

Nuotraukos šaltinis: https://www.alislam.org

Pratimo veiklomis siekiama skatinti pagilinti mokinių žinias apie skirtingus šalyse vyraujančius architektūros stilius; supažindinti su architektūros stilių derme aplinkoje; paskatinti mokinius tinkamai išreikšti pagarbą skirtingoms religijoms.

More

Architektūra ir religija

VERITAGE MOKYMO PRIEMONĖS MOKYTOJUI

VEriTage PRATIMŲ RINKINYS

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.